ثبت نام استعداد درخشان

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه‌مند می‌رساند ، موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود در نظر دارد بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش برای سال تحصیلی 1402-1403 از بین دانشجویان حائز شرایط در رشته های مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار) ، مدیریت آموزشی، تربیت بدنی(فیزیولوژی ورزشی) ، مدیریت دولتی(مدیریت رفتار سازمانی) ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، حسابداری ، مدیریت منابع انسانی اسلامی نمایند. 

متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات و تکمیل فرم ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان به دفتر معاونت آموزشی (آقای دکتر حسینی پور) مراجعه نمایند.

 

فرم ثبت نام بدون آزمون 

 

آیین نامه ثبت نام بدون آزمون