نشست کشوری مددکاری اجتماعی ;تقویت همبستگی و پیوند اجتماعی در دانشگاه ها


به استحضار می رساند مقرر است دومین " نشست کشوري مددکاري اجتماعی" با محوریت " مددکاري اجتماعی؛تقویت همبستگی و پیوند اجتماعی در دانشگاه ها" به ( به صورت حضوري و مجازي) به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 12 اسفندماه 99 روز سه شنبه از ساعت 8:30 الی 13 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزي برگزار شود. مددکاران اجتماعی و علاقه مندان می توانند در این نشست شرکت فعال داشته باشند
- با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا ، این نشست براي دانشگاه هاي منطقه یک در صورت تمایل به صورت حضوري و همزمان براي دانشگاه هاي دیگر مناطق به صورت مجازي برگزار خواهد شد.
- شایسته است مراتب حضور(حضوري/ مجازي) حداکثر تا سه روز قبل از نشست مطابق جدولی که در اختیار دانشگاه قرار دارد اعلام شود.