گروه های ارائه شده دروس عمومی

 

 اخلاق و تربيت اسلامي  , شنبه , 8 تا 10 , استاد(ميرزا زاده-احمد)

اخلاق و تربيت اسلامي  , شنبه , 10 تا 12 , استاد(ميرزا زاده-احمد)

اخلاق و تربيت اسلامي  , شنبه , 12 تا 14 , استاد(ميرزا زاده-احمد)

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  , شنبه , 14 تا 16 , استاد(نوربخش  - بهمن)

فارسي , شنبه , 16 تا 18 , استاد(مؤيدناصري-سميه)


 دانش خانواده و جمعيت , یکشنبه , 14 تا 16 , استاد(بابائي گلسفيدي-منوچهر)

اخلاق و تربيت اسلامي  , یکشنبه , 16 تا 18 , استاد(ميرزا زاده-احمد)

دانش خانواده و جمعيت , یکشنبه , 16 تا 18 , استاد(بابائي گلسفيدي-منوچهر)


 انديشه اسلامي 2 , دوشنبه , 8 تا 10 , استاد(نورس-پيمان)

انديشه اسلامي (2) , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(نورس-پيمان)


تاريخ اسلام  , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(روستائي-علي)

انديشه اسلامي 1 , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(نورس-پيمان)

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(نوربخش  - بهمن)

انديشه اسلامي (2) , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(نورس-پيمان)

فارسي , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(اقباليان-سيده ساجده)

تفسير موضوعي قرآن مجيد-نهج‌البلاغه , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(محمدزاده لياسي-محمد)


انديشه اسلامي 1 , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(نورس-پيمان)

تفسير موضوعي قرآن مجيد-نهج‌البلاغه , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(محمدزاده لياسي-محمد)

انديشه اسلامي 1 , چهارشنبه , 14 تا 16 , استاد(بابائي گلسفيدي-منوچهر)