دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت اموربانکی مقطع کارشناسی پیوسته

حسابداري صنعتي(1) , شنبه , 12 تا 14 , استاد(چغاله-مرتضی)

ارزيابي طرح هاي اقتصادي , شنبه , 12 تا 14 , استاد(عسکري پور لاهيجي-حسين)

حقوق تجارت , شنبه , 14 تا 16 , استاد(مهرياري ليما-ابراهيم)

پژوهش عملياتي(1) , شنبه , 14 تا 16 , استاد(حسين نژاد-وحيده)

حسابرسي داخلي بانکها , شنبه , 14 تا 16 , استاد(خوش نقش-رضا)

حسابداري مالياتي , شنبه , 16 تا 18 , استاد(قدم زن جلالي-اصغر)

پول و بانک , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(یوسفی-عظیم)


 امورمالي بين المللي , یکشنبه , 14 تا 16 , استاد(شعباني سبزه ميداني-پريسا)


رياضيات و کاربرد آن در مديريت(1) , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(محمدپور ضيايي-فاطمه)

بانکداري خارجي(1) , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(جباري-مريم)

اقتصاد کلان , دوشنبه , 12 تا 14 و چهارشنبه 8 تا 10 , استاد(جباري-مريم)

مديريت منابع انساني , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(چوبچيان-سيده ماهرخ)

زبان تخصصی بانکداری - دوشنبه - 14 تا 16 - استاد (امینی-سمانه)

حقوق اساسی , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(زحمتکش-معین)


اصول حسابداری (2) , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(حسین زاده-زهرا)

 مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(ميرهاشمي نسب-سيداميرحسين)

مديريت مالي(1) , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(مومن پور -فاطمه)

آمار و کاربرد آن در مديريت , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني-سيده الهه)

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(خجسته پور-مريم)

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(فلاح چاي-سيده مونا)

نظريه هاي پول , سه شنبه , 16 تا 18 , استاد(خوش نقش-رضا)


اقتصاد کلان , دوشنبه , 12 تا 14 و چهارشنبه 8 تا 10 , استاد(جباري-مريم)

بانکداري داخلي(1) , چهارشنبه , 12 تا 14 , استاد(قدم زن جلالي-اصغر)