دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

 

 پول و ارز و بانکداري , شنبه , 12 تا 14 , استاد(خوش نقش-رضا)

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت , شنبه , 14 تا 16 , استاد(تقواي نخجيري-عباس)

حقوق تجارت , شنبه , 14 تا 16 , استاد(تقي پور-سيروس)

اقتصاد خرد , شنبه , 16 تا 18 , استاد(عليزاده خيري-مصطفي)


 مباني حسابداري بخش عمومي , یکشنبه , 10 تا 12 , استاد(پاکار ارباستان-سميه)

زبان تخصصي (2) , یکشنبه , 10 تا 12 , استاد(آريان-زينب)

مباني حسابداري بخش عمومي , یکشنبه , 12 تا 14 , استاد(پاکار ارباستان-سميه)

زبان تخصصي (2) , یکشنبه , 12 تا 14 , استاد(جوادي شلماني-طيبه)


اصول حسابداري(2) , دوشنبه , 8 تا 12 , استاد(رضائي-هاجر)

اصول حسابرسي (1) , دوشنبه , 10 تا 12 , استاد(شيخي-سميرا)

حقوق تجارت , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(مهرياري ليما-ابراهيم)

حسابداري پيشرفته (2) , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(پورحسيني ليلاکوه-رضا)

اصول حسابرسي (1) , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(شيخي-سميرا)

اقتصاد کلان , دوشنبه , 12 تا 14 , استاد(جباري-مريم)

رفتار سازماني , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(حسيني پور-سيدوحيد)

حسابداري پيشرفته (2) , دوشنبه , 14 تا 16 , استاد(پورحسيني ليلاکوه-رضا)

اصول حسابداري(2) , دوشنبه , 14 تا 18 , استاد(چغاله-مرتضي)

حسابداري ميانه (2) , دوشنبه , 14 تا 18 , استاد(فلاح مرادي-سيدمصطفي)

تحقيق در عمليات , دوشنبه , 16 تا 18 , استاد(صيحاني پرشکوه-فاطمه)


 مديريت سرمايه‌گذاري , سه شنبه , 8 تا 10 , استاد(بلالي-آيت)

رياضي کاربردي(1) , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(استوار-طيبه)

بهايابي (2) , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(ابراهيم نژاد-فرشته)

مالياتي (1) , سه شنبه , 10 تا 12 , استاد(حسين زاده-زهرا)

اصول حسابداري(1) , سه شنبه , 10 تا 14 , استاد(بلالي-آيت)

آمار کاربردي (1) , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(خجسته کومله-محبوبه)

تحقيق در عمليات , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(محمدپور ضيايي-فاطمه)

مالياتي (1) , سه شنبه , 12 تا 14 , استاد(حسين زاده-زهرا)

رياضي کاربردي(1) , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(جامه-آتيه)

مالي (2) , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(مومن پور -فاطمه)

مديريت سرمايه‌گذاري , سه شنبه , 14 تا 16 , استاد(بلالي-آيت)


مکاتبات تجاري و گزارش‌نويسي , چهارشنبه , 16 تا 18 , استاد(قدم زن جلالي-اصغر)