دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

حسابرسي سيستم هاي حسابداري کامپيوتري , پاکار ارباستان-سميه , شنبه , 800 تا 1000

حقوق و مقررات مدني , تقي پور-سيروس , شنبه , 1000 تا 1200

اقتصاد خرد , عليزاده خيري-مصطفي , شنبه , 1200 تا 1400

مباني سازمان و مديريت , حسيني پور-سيدوحيد , شنبه , 1400 تا 1600

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت , تقواي نخجيري-عباس , شنبه , 1400 تا 1600

مالي (2) , حيدري-تارا , شنبه , 1600 تا 1800


حسابداري ميانه (2) , سميع پور-ريحانه , يک شنبه , 800 تا 1200

مکاتبات تجاري و گزارش‌نويسي , قدم زن جلالي-اصغر , يک شنبه , 1200 تا 1400

مباني رفتار سازماني , جباري-مريم , يک شنبه , 1200 تا 1400

رياضي کاربردي(1) , جامه-آتيه , يک شنبه , 1400 تا 1600

اصول سرپرستي , حسيني پور-سيدوحيد , يک شنبه , 1600 تا 1800


آمار کاربردي (1) , استوار-طيبه , دو شنبه , 1200 تا 1400

مديريت مالي (2) , نظريان-بلال , دو شنبه , 1200 تا 1400

اصول حسابرسي (1) , ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه , 1400 تا 1600

بهايابي (2) , پورحسيني ليلاکوه-رضا, دو شنبه , 1400 تا 1600

پول و ارز و بانکداري , يوسفي-عظيم , دو شنبه , 1400 تا 1600

پول و ارز و بانکداري , يوسفي-عظيم , دو شنبه , 1600 تا 1800


حسابداري دولتي (1) , پاکار ارباستان-سميه , سه شنبه , 800 تا 1000

مباني حسابداري بخش عمومي , پاکار ارباستان-سميه , سه شنبه , 800 تا 1000

زبان تخصصي (2) , عباسي ملاطي-طوبي , سه شنبه , 1000 تا 1200

مديريت سرمايه‌گذاري , بلالي-آيت , سه شنبه , 1200 تا 1400

مديريت توليد و عمليات , شعباني سبزه ميداني-پريسا , سه شنبه , 1200 تا 1400

مباحث جاري در حسابداري , بلالي-آيت , سه شنبه , 1400 تا 1600


 تحقيق در عمليات , حسين نژاد-وحيده , چهار شنبه , 1200 تا 1400

حسابداري پيشرفته (2) , پورحسيني ليلاکوه-رضا  , چهار شنبه , 1400 تا 1600